1 Comment
Sep 11, 2023Liked by Magnus Söderman

Fantastiskt bra. Inte som vanligt utan lite bättre faktiskt. Det är ju så självklart det du säger om lagarna. Tycker vi ska ta fasta på det allihopa. I naturen förnyas skapelsen tack vare dessa lagar. Vi människor står inte utanför på något sätt

Expand full comment