Böcker jag skrivit

Det skrivna ordet har alltid varit mitt föredragna uttrycksätt, vilket är intressant eftersom jag antagligen är mer känd genom det talade. Det må vara hur det vill med den saken, det är skrivandet som ligger mig varmast om hjärtat.

Nedan listar jag de böcker som jag anser mig kunna lista i en bibliografi. Somliga andra, som jag bara levererat en text til…

Keep reading with a 7-day free trial